Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Брошура за старт на програмата
Ръководство за бенефициенти за изпълнение и управление на проекти по Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"_Версия 3 /28.07.2014 г./
Ръководство за бенефициенти за изпълнение и управление на проекти по Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество"_Версия 2 /21.02.2014 г./
„Насоките за определяне на финансови корекции върху разходи, финансирани от Общността на принципа на споделеното управление, за несъответствия с правилата за обществени поръчки“, приети с решение на ЕК от 19.12.2013 г.
Решение на ЕК от 19.12.2013 г. за приемане на „Насоките за определяне на финансови корекции върху разходи, финансирани от Общността на принципа на споделеното управление, за несъответствия с правилата за обществени поръчки“