Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Втори комитет за сътрудничество

На 26 Февруари 2013 г. в резиденция Бояна беше проведен Вторият Комитет за сътрудничество по програма BG 11…

Прочети повече