Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Подписан е първият договор

Над 2 млн. лева безвъзмездна помощ получи Националното сдружение на общините в Република България за укрепване на капацитета в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Финансирането се осъществява по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г.

Националното сдружение на общините в Република България получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 139 079, 77 лв. за изпълнението на проект за „Укрепване капацитета на НСРОБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия“. Проектът се реализира чрез Програма BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Програмен оператор е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в Министерски съвет.

Основната цел на проекта е укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и НСОРБ чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с Норвежката асоциация на местните и регионални власти. Партньорът от норвежка страна е организация с богат опит, история и множество примери за добри практики в сферата на местното самоуправление.

Специфичните цели на проекта се изразяват в изграждане на капацитет за развитие на ефективен диалог с централните власти, подобрена рамка и изграждане на капацитет за устойчиво и прозрачно местно финансово управление, както и разработване на ефективни форми на междуобщинско сътрудничество за предоставяне на обществени услуги. Като добавена стойност на проекта може да се посочи непрякото положително въздействие върху гражданите на 264-те български общини, които ще получат по-качествени услуги в резултат от изпълнението на проекта и повишаване капацитета на местните власти.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече