Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Подписан е и вторият договор

Над 2 млн. лева безвъзмездна помощ получи Министерството на регионалното развитие за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество.

Министерството на регионалното развитие получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 105 394,27 лв. за изпълнението на втория проект по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Програмен оператор на Програмата е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в Министерски съвет, а проектът се изпълнява от ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРР. Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество и насърчаване на трансграничен диалог.

Партньор от норвежка страна е Норвежки Баренцов секретариат, а местата за изпълнение на проекта са България (Видин, Монтана, Перник, София, София-град, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас), Сърбия (Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица), Бивша югославска република Македония (Североизточен регион, Източен регион, Югоизточен регион), Турция (Одрин, Лозенград) и Норвегия (Осло, Финмарк).

Основните цели на проекта се състоят в предоставяне на подкрепа за повишаване разбирането на трансгранично сътрудничество за  популяризиране на добросъседските взаимоотношения; насърчаване на тяхната стабилност, сигурност и благополучие по отношение на общия интерес на всички заинтересовани страни и насърчаване на тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Разработването на регионална база данни за трансгранично сътрудничество ще насърчи регионалното партньорство, ще ускори интегрирането в икономическото и политическото пространство на ЕС и ще спомогне за привличане на квалифицирани човешки ресурси и чуждестранни инвестиции. Очакваните резултати от проекта се изразяват в предоставяне на възможност за обмен на опит и добри практики между организации, занимаващи се с териториално сътрудничество; повишена обществена информираност относно състоянието на връзките между трансграничните общности; консолидиране на мрежа от национални статистически институции;

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече