Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Регионална база данни за трансгранично сътрудничество

Проектът на стойност над 2 млн. е реализиран от Министерството на регионалното развитие и се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Специалисти и експерти от България, Сърбия, Турция и Македония разработват регионална база данни с общи статистически индикатори за насърчаване на диалога и сътрудничеството със съседните държави.

Работната група се организира от специализиран екип от Министерството на регионалното развитие, съвместно с Националния статистически институт. В нея участват още представители на статистическите институти от България, Сърбия и Македония, както и специалисти от Министерството по Европейските въпроси на Република Турция. В рамките на съвместната работа се обсъжда методологията за събиране на данни и измерване на различни индикатори от Националния статистически институт. Основна задача на специалистите от различните държави е да обсъдят различията в начина на формиране на индикаторите между различните региони, като  създадат основа за изготвянето на нови общи показатели за трансгранични данни.

Съвместната работна група се осъществява в рамките на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество", финансиран чрез програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Разработването на регионална база данни за трансгранично сътрудничество ще насърчи регионалното партньорство, ще ускори интегрирането в икономическото и политическото пространство на ЕС и ще окаже положително въздействие върху икономическото и социално развитие на граничните региони.  

 

Допълнителна информация:

Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" е на обща стойност 2 105 394,27 лв. и е финансиран чрез програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Програмен оператор на Програмата е дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в Министерски съвет, а проектът се изпълнява от ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРР.

Информация за Програма BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ се публикува регулярно на уебстраницата www.bg11norwaygrants.bg.

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече