Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

ТРЕТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

На 29 октомври 2013 г. в старопрестолния град Велико Търново се проведе Третият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Участници в заседанието бяха ръководителят на програмния оператор г-жа Ирена Първанова и представители от Оперативна програма „Техническа помощ“, норвежките партньори – Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия Баренцов секретариат, представители на бенефициентите, представители на Посолството на Кралство Норвегия в София, начело с г-жа Карина Екорнес, Първи секретар/Заместник-ръководител на мисията, представители на Националното координационно звено от Министерския съвет.

По време на заседанието беше отчетен напредъка по двата проекта с бенефициенти Националното сдружение на общините в Република България и ГД “Управление на териториалното сътрудничество“ Министерство на регионалното развитие. Бяха дискутирани теми свързани с двустранния фонд и плановете за съвместни инициативи през следващата година. На заседанието беше представен отчет за дейностите по информация и публичност за първото полугодие на 2013 г.

Програмата продължи със срещи с кметовете на Велико Търново и Габрово - г-н Даниел Панов и г-жа Таня Христова, както и посещение на обучителния център на Националното сдружение на общините в с. Гергини, община Габрово, където се предвиждат дейности по проект „Укрепване капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с Норвежките местни и регионални власти“, финансиран по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече