Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

ЧЕТВЪРТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

На 10 април 2014 г. в гр. Киркинес, Норвегия се проведе Четвъртият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

На четвъртото заседание на Комитета за сътрудничество присъстваха ръководителят на Програмния оператор – г-жа Ирена Първанова, представители на Програмния оператор, партньорите от Норвегия – Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия баренцов секретариат, бенефициентите по двата предварително дефинирани проекта – Министерство на регионалното развитие и Националното сдружение на общините в Република България, наблюдател от Националното координационно звено.

В рамките на заседанието Програмният оператор представи детайлно Годишния доклад по Програмата за 2013 г., като бяха посочени основните тенденции, които имат отношение към програмата; общият напредък по изпълнението на заложените резултати; предизвикателства и рискове идентифицирани от Програмния оператор, постигнатите резултати във връзка с управлението на програмата.

Представена бе разработената през 2013 г. система за управление и контрол на Програмата (СУК). Особено внимание бе отделено на разработеното от инициатива на ПО, в допълнение към СУК, Ръководство за бенефициентите. Целта на Програмния оператор е, чрез това Ръководство да подпомогне и улесни бенефициентите и техните партньори при изпълнението и докладването по проектите им. Също така бяха представени разработените от Програмния оператор образци за кандидатстване и отчитане изпълнението на мерките по фонда за двустранни отношения, които са приложими и за норвежките партньори, предвид спецификата на фонда. Програмният оператор представи и етапите и крайните срокове за отчитане, които трябва да бъдат спазвани от партньорите и бенефициентите по програмата.

Представителите на бенефициентите – Министерство на регионалното развитие и Националното сдружение на общините в Република България, представиха напредъка по двата предефинирани проекта до момента и планираните дейности до края на 2014 г.:

  • Проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с Норвежката асоциация на местните и регионални власти“. Бенефициент по проекта - НСОРБ; Партньор по проекта - Норвежката асоциация на местните и регионални власти.
  • Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество.“ Бенефициент по проекта: Министерство на регионалното развитие, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“; Партньор по проекта: Норвежки баренцов секретариат.

Във връзка с изпълнението на Фонда за двустранни отношения, бяха обсъдени две предложния за инициативи, които да бъдат финансирани по програмата през 2014 г.:

  • Националното сдружение на общините в Република България  и Норвежката асоциация на местните и регионални власти: с оглед на дискутираната административна реформа в Норвегия, която е в съвсем начален етап и предвижда намаляване на броя на общините, НСОРБ заяви интерес да вземе участие в кръгла маса/обсъждане на конкретни стъпки в тази посока, които ще бъдат предприети в следващите две години, като от особен интерес за НСОРБ е обмяната на опит по отношение на особеното положение на Норвежката асоциация на местните и регионални власти в процеса, тъй като тя представлява всички норвежки общини и има за задача да защити интереса на всяка една община при прилагането на административната реформа,  както на тези, които подкрепят реформата, така и тези, които са против нея.
  • Норвежкия баренцов секретариат и Министерство на регионалното развитие: Норвежкият баренцов секретариат информира, че планира да организира конференция на тема „Финансовият механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм - инструменти за трансгранично сътрудничество“. За участие ще бъдат поканени кметове на общини от пограничните райони, журналисти, както и неправителствени организации от страните-бенефициенти, които имат програми за транс-гранично сътрудничество. Участието на български институции и организации ще бъде предложено за финансиране по Фонда за двустранни отношения на програмно ниво.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече