Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

ЕДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

EДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ, ФИНАНСИРАНА ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014, СПОМАГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОЕКТИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ, МАКЕДОНИЯ И ТУРЦИЯ

Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.

Платформата е създадена в рамките на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“. Той се изпълнява от Министерството на регионалното развитиеи благоустройството на България в партньорство с Норвежкия Баренцов секретариат. Стойността му е в размер на 2 105 394 лв., финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“.

Местата за изпълнение на проекта са България (Видин, Монтана, Перник, София, София-град, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас), Сърбия (Зайчар, Нишава, Бор, Пирот, Пчиня, Ябланица), Македония (Североизточен регион, Източен регион, Югоизточен регион), Турция (Одрин, Къркларели) и Норвегия (Осло,    Финмарк).

Създаването на единната база данни цели да улесни  регионалното партньорство и да ускори интегрирането на страните партньори в икономическото и политическо пространство на ЕС, да спомогне за привличане на чуждестранни инвестиции и квалифициран човешки ресурс.

В изпълнението на проекта са ангажирани статистическите институти на България и съседните страни, на чиято територия се изпълнява той. Техните експерти участват в работни групи по статистическо сътрудничество. В резултат на проведените дискусии и обменът на най-добри практики между страните в областта на трансграничното сътрудничество и регионалната статистика, беше утвърден списък с 43 статистически показатели по демографска, бизнес статистика и статистика на околната среда на регионално ниво, налични за България, Сърбия, Турция и Македония.

Във връзка с целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на участващите в проекта страни до момента са проведени три статистически срещи в София – през януари, юни и октомври, а през  февруарие осъществена и среща за статистическо сътрудничество в Норвегия. През април беше проведено обучение и обмен на опит между експерти от МРРБ и Съвместните технически секретариати по трансграничните програми съвместно с Норвежкия Баренцов секретариат и Норвежката асоциация на местните и регионални власти в Осло и Киркенес. Като резултат се отчита повишаването на сътрудничеството между привлечените в изпълнението на проекта институции.

Събраната регионална статистическа информация е предоставена на Института Джеферсън. Тя ще бъде достъпна за ползване чрез разработена по проекта регионална база данни. Платформата с отворен достъп  ще предоставя информация на граждани, институции и бизнес организации. В нея потребителите ще имат възможност да извличат и визуализират данни по различен начин според собствените си интереси, както и да допълват страницата с информация, статистически данни, снимки и авторски материали, свързани с регионите.Предстои обучение на журналисти за използването на регионалната база данни, след което те ще могат да повишат осведомеността на обществото за процесите в трансграничните региони.

Уебсайтът на проекта е www.bbdstats.org

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече