Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, беше представена пред участници в обучение, съпътстващо годишната конференция по проекта. Той се се осъществява със съдействието на националните статистически служби на България, Турция, Сърбия и Македония, Института „Джеферсън“ и Норвежкия Баренцов секретариат.

Платформата е напълно безплатна и достъпна за ползване на адрес www.patchworkbalkan.org. Системата е интерактивна и може да бъде актуализирана и допълвана от потребителите като им позволява да извличат и визуализират различни социално-икономически, географски, демографски и други данни, свързани с трансграничните региони на страните партньори. Тя е достъпна за свободно ползване от широк спектър заинтересовани лица – граждани, журналисти, неправителствени организации, фирми, местни и национални власти. Данните от платформата ще позволят разработването на аналитични материали, които да отразяват информация за развитието на регионите.

Чрез съвместните усилия на статистическите служби на страните, участващи по проекта, бяха синхронизирани данни и показатели, така че да бъдат сравними и съизмерими. Те ще бъдат от полза при формирането на политики по регионите, ще позволяват сравнение и анализ на социално-икономически показатели и измерване на влиянието от изпълнението на различни проекти, инициативи и политики за подобряване на качеството на живот на хората от трансграничните региони.

Създаването на единна база данни, независеща от националните граници, е от голямо значение за сътрудничеството между регионите и е стъпка в статистическата област, която предоставя в бъдеще много възможности за съвместна работа в Балканския регион.

Семинарът, организиран от проектните партньори Институт „Джеферсън“, Норвежкия Баренцов секретариат и МРРБ е с фокус различните канали, методи и инструменти за търсене и набавяне на специализирана информация, на която се базират журналистическите материали и анализи. Участие в него взеха студенти по журналистика и журналисти от България, Македония, Сърбия и Словения.

По време на обучението ректори от института Джеферсън и представители на водещи медии демонстрираха ползите и необходимостта от базираната на данни журналистика, както и начините за инкорпорирането на информацията за целите на публицистиката и журналистическите анализи.

Информация за проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ можете да намерите на адрес: www.bbdstats.org.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ЕДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

2014-12-13

EДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ, ФИНАНСИРАНА ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014, СПОМАГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОЕКТИ…

Прочети повече