Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
По време на заседанието беше отчетено приключването на дейностите и постигнатите резултати по двата предефинирани проекта на програмата. Бенефициентът Национално сдружение на общините в Република България представи сред най-значимите постигнати резултати по проекта създаването на Фонд за междуобщинско сътрудничество, в който участват 66 общини, изграждането на Интернет платформа за местни финанси, разработена за местните власти и НСОРБ, обученията за „Добро финансово управление“ на експерти финансисти от общините, както и реконструкцията на новия тренировъчен център за местни и централни власти в гр. Габрово, в който е осигурен достъп за хора с увреждания.
От своя страна бенефициентът ГД “Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие представи създадената по проекта база със статистически данни за финансови и социално-демографски параметри, както и за параметри на околната среда за България, Македония, Сърбия и Турция - www.patchworkbalkan.org, както и платформа за дистанционно обучение към нея. Организирани са два курса за журналисти с цел обучение за работа с базата данни. Представен бе и сайтът на проекта „Български граничен диалог“ - www.bbdstats.org
Комитетът продължи с дискусии по теми свързани с процеса по приключване на проектите, който се очаква да стане факт до края на м. април, както и приключването на програмата през м. април следващата година. Във връзка с това, стана ясно, че реализираните спестявания по програмата могат да бъдат прехвърлени и да се използват от двустранния фонд, който предвижда дейности за обмяна на добри практики между бенефициентите и партньорите по проектите. Обсъдена беше необходимостта и от организиране на допълващи дейности от страна на програмния оператор, както и плановете за съвместни инициативи през следващата година. Дискутирано бе организирането на заключително събитие по програмата, което се предвижда да бъде в началото на 2017 г., след приключване на всички дейности по програмата..
Участници в заседанието бяха ръководителят на програмния оператор г-жа Ирена Първанова и представители от Оперативна програма „Техническа помощ“, норвежките партньори – Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия Баренцов секретариат, представители на бенефициентите, представители на Посолството на Кралство Норвегия в София, начело с г-жа Карина Екорнес, Първи секретар/Заместник-ръководител на мисията, представители на Националното координационно звено от Министерски съвет и Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече

ЕДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ

2014-12-13

EДИННА РЕГИОНАЛНА БАЗА ДАННИ, ФИНАНСИРАНА ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014, СПОМАГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОЕКТИ…

Прочети повече