Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

Двустранен семинар

На 27 февруари 2013 г., в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе първият двустранен семинар по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-20014 г., организиран от програмния оператор – дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в АМС.

Семинарът, с надслов „Възможности и предизвикателства пред общините в България, с фокус върху трансграничните региони“ събра кметовете на общини Sør-Varanger и Trysil от Норвегия с българските им колеги от общините Кюстендил, Крумовград и Трън. Те обмениха опит за работата на местните власти, тяхната организация, проблемите и решенията, които ги съпътстват в ежедневието, представяйки общините си пред гостите на семинара.

Приветствия към участниците отправиха заместник-посланикът на посолството на Норвегия г-жа Дагфрид Йортхул и г-жа Ирена Първанова – ръководител на програмния оператор.

Бенефициентите - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Националното сдружение на общините в Република България участваха в семинара представяйки съответно българското регионално развитие, със специален акцент върху отношенията център-периферия и балкански трансграничните отношения, и възможностите и предизвикателствата пред българските местни власти. Отделено беше време и за представяне на двата проекта по програмата, които предстои да бъдат подписани.

Гости на семинара бяха и представители на Националното Координационно звено – дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“

 Програмата BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ цели да укрепи институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местни и регионални власти чрез сътрудничество и трансфер на знания със сродни институции в Норвегия. Общият бюджет на двата предефинирани проекта е 2 371 765 евро, от които приносът на Норвежкия финансов механизъм е 2 016 000 Евро. 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОГРАМА BG11

2017-03-17

 

С изпълнението на проектите е повишен административният капацитет на местните власти и е постигнато развитие на трансграничното…

Прочети повече

ШЕСТИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11

2016-04-01

София, 30 Март 2016 г.: Днес, в Синя зала на Министерски съвет се проведе Шестият Комитет за сътрудничество по програма…

Прочети повече

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИ РЕГИОНИ НА БАЛКАНИТЕ

2015-11-13

Онлайн платформата Patchwork Balkan, разработена по проект  „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за ТГС“ на Министерството на регионалното…

Прочети повече