Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"

KS  

Норвежката асоциация на местните и регионални власти
www.ks.no

 

 

Норвежки Баренцов секретариат
www.barents.no

 

Националното сдружение на общините в Република България
www.namrb.org

 

ГД „Управление на териториалното сътрудничество“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България
www.mrrb.government.bg