Програма BG11
"Изграждане на капацитет и институционно сътрудничество"